Exempláře v EU

Transport exemplářů CITES mezi členskými zeměmi EU není považován za dovoz a vývoz a nejsou proto nutná dovozní ani vývozní povolení.

V rámci EU však platí některá nová omezení:

Zákaz komerčního využívání

Druhy z přílohy A je zakázáno jakkoli komerčně využívat (prodávat, nakupovat, inzerovat, vystavovat za peníze, používat je k reklamě apod.). Existuje však několik přesně daných případů (odchov v zajetí, předcitesový exemplář, záchranné programy ad.), kdy je z tohoto zákazu možné udělit výjimku. Takové výjimky udělují krajské úřady ve správním řízení a pokud žadatel doloží všechny požadované údaje, získá potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností (žlutý formulář).  Tento dokument je platný po celém území EU. Exemplář musí být nezaměnitelně označen, aby bylo možné ho ztotožnit s vydaným dokumentem.

Volně obchodovatelné druhy A
Zákaz komerčního využívání druhů A neplatí pro uměle vypěstované rostliny, starožitnosti a běžně chované druhy ptáků (seznam viz – příloha X nařízení Komise (ES) č. 865/2006).

Je zakázáno komerčně využívat i druhy z přílohy B, tento zákaz neplatí pro exempláře, které byly získány legálním způsobem (legální dovoz do EU, odchov). S legálně získanými exempláři B se v EU smí obchodovat volně.

Přemístění exemplářů CITES v rámci EU

Přemístěním je míněn jakkýkoli přesun exempláře po Evropské unii. V případě, že se tento přesun týká exempláře druhu z přílohy A, který pochází z volné přírody a měl při dovozu do EU stanoveno místo určení, je nutné požádat o povolení k přemístění. Toto povolení v ČR uděluje Ministerstvo životního prostředí. Ovšem – Polská republika vyžaduje toto povolení i na druhy z přílohy B. U  odchovaných exemplářů a exemplářů druhů z jiných příloh se toto povolení nevyžaduje.

U všech exemplářů CITES platí povinnost na výzvu kontrolních orgánů prokázat jejich legální původ. Tato povinnost platí pro každého, kdo exemplář drží, nabízí k prodeji, zpracovává, přepravuje atd.

Dovoz ze zemí mimo EU

K dovozu exemplářů z přílohy A a B (dle legislativy EU) je nutné vývozní povolení CITES ze země původu a dovozní povolení ČR, která jsou předkládána celnímu úřadu při vstupu do EU.

Při dovozu exemplářů z přílohy C a D je nutné při vstupu do EU na celním úřadě vyplnit formulář oznámení o dovozu (formuláře jsou k dispozici na celním úřadě), při dovozu exempláře z přílohy C ze země, která jej zařadila do seznamu CITES (viz. rubrika Co je CITES), je nutné i vývozní povolení ze země původu.

U uměle vypěstovaných rostlin může vývozní povolení ze země původu nahradit rostlinolékařské osvědčení.

V některých případech je možné dovoz neživých exemplářů z přílohy B  (výrobky, suvenýry, lovecké trofeje aj.) považovat za dovoz osobního nebo rodinného charakteru, pak stačí pouze vývozní povolení ze země původu (bližší informace získáte na MŽP – viz. rubrika Kontakty).    U některých vybraných neživých exemplářů z přílohy B není zapotřebí při dovozu vývozní ani dovozní povolení, avšak takový dovoz musí splňovat podmínky uvedené ve čl. 57 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 – viz volný obchod s CITES exempláři

Zákazy dovozu do EU

Pro některé CITES druhy platí zákaz dovozu na území EU – viz.  nařízení Komise (ES) č. 359/2009. Dovoz takových exemplářů do EU není přípustný a to ani v případě, že země původu povolí jejich vývoz.

Vývoz do zemí mimo EU

K vývozu exemplářů z přílohy A,B a C je nutné vývozní povolení ČR.

K vývozu exemplářů z přílohy D není zapotřebí povolení CITES.

Při vývozu uměle vypěstovaných rostlin nahrazuje vývozní povolení CITES rostlinolékařské osvědčení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Redrump.1. OLYMPUS DIGITAL CAMERA 105b 68b 158 191 251 358 36 419 79 lori129
„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich