127b 36b 37b 269 312 332 346 417 78 parrot_mutation201 parrot_mutation44 <samsung/>
„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich