Nový blok

Ac magnis non purus nam.

In odio cursus suscipit suscipit duis ultrices vitae. Odio phasellus in quisque hendrerit et ultrices aliquam est ac massa adipiscing amet iaculis egestas nullam eu.

HOME

Vítejte na webu o chovu papoušků

Tento web vznikl čistě jako informační a slouží mě a mým přátelům a chovatelům.Většina článků pochází z dostupné literatury a nebo z informačních serverů (wikipedie atd.)Pokud jsem zveřejnil něčí autorizovaný článek nebo fotografii tak se dopředu omlouvám a po kontaktu okamžitě článek nebo fotografii smažu.Zde můžete nově vložit fotku vašich ptáků breticek

Papoušci jsou vývojově starým řádem hlučných a pestrých ptáků, jehož domovem jsou převážně tropické oblasti světa – Austrálie, Tichomoří, Jižní a Střední Amerika. Na jižní polokouli jejich rozšíření sahá až k Ohňové zemi v Patagonii a na Nový Zéland. Kdysi obývali i Evropu.Papagaj_horsky

Je to ucelený řád ptáků zahrnujících 322 druhů.

Popis

Zobák papoušků je neuvěřitelně silný, dokáží jím překousnout i dráty. Mají vysoký hákovitě zahnutý zobák, jehož horní čelist výrazně přesahuje spodní. Horní čelist není pevně srostlá s lebkou, může se pohybovat nahoru a dolů, spodní čelist se pohybuje i do stran. Jazyk papoušků je velmi pohyblivý, masivní, svalnatý a s chuťovými buňkami, někdy má špičce dokonce jamku, která slouží jako lžička např. k vybíraní semen z lahvovitých plodů, nebo jakýsi kartáček ke sbírání nektaru z květů (loriové)

Zobák je spolu s jazykem všestranně důmyslným nástrojem, uzpůsobeným k louskání semen a pojídání plodů a k přidržování na větvích.

Noha papoušků je samostatným nástrojem. Běhák je krátký, značně otáčivý, dva prsty směřují do předu a dva dozadu (zygodaktylní noha), noha je tak dokonale stavěna ke šplhání po větvích i k uchopení potravy a jejímu podání do zobáku, což je opět v ptačí říši ojedinělé.

Většinou velmi pestré opeření je udržováno v dobrém stavu prachovým pudrem, který se vytváří v pudrotvorném peří. Papoušci mají jen velmi slabě vyvinutou kostrční žlázu, a tak si peří nemastí tukem.

Jsou to dlouhověcí ptáci, větší papoušci se mohou dožít velmi vysokého věku. Andulka žije 12 – 15 let, korela 20 let, amazoňan portorický 82 let, kakadu žlutočečelatý až 119 let. Délka života je samozřejmě závislá na úrovni chovatelské péče.

Rozmnožování

Páry jsou velmi často celoživotní, partneři k sobě vysloveně lnou a s projevy náklonnosti lze u nich pozorovat po celý rok. Ptáci si vzájemně probírají peří, dotýkají se zobáky a krmí se. Mimo dobu hnízdění žijí sociálně a sdružují se do obrovských hejn.

Téměř všichni hnízdí v dutinách stromů a snášejí 2-4 (malé druhy až 8) bílých vajec. Krmivá mláďata se líhnou holá a slepá, rodiče je krmí kaší z volete až do vylétnutí z hnízda a i několik týdnů po tom, co mláďata hnízdo opustí.

Potrava

Potrava je ve směs rostlinného původu, i když sbírají také hmyz, zvláště v období krmení mláďat.

V dnešní době tvoří obchod s papoušky, celosvětově největší objem obchodu
se zvířaty
, což znamená pro mnohé druhy nebezpečí vyhubení. I přes přísnou
ochranu se odhaduje, že se ročně odchytí pro komerční účely více než 10 miliónů
papoušků.

Všechny druhy papoušků kromě andulky, korely a alexandra malého jsou
zařazeni v příloze CITES 1 nebo CITES 2.Co potřebuje chovatel, který chce dovézt papouška (či papoušky) koupené v zájmovém chovu od chovatele či chovatelské farmy v některé z nečlenských zemí EU (například Jihoafrická republika, USA…)? Jde pouze o ptáky nepodléhající registraci CITES (skup. B), případně mutace papoušků a nekomerční dovoz. Ptáci nejsou určeni pro další prodej, ale pro zájmový chov dovozce.

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, o veterinárních požadavcích na neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS, jsou „zvířata v zájmovém chovu“ definována jako zvířata druhů uvedených v seznamu přílohy (psi, kočky, fretky, bezobratlí, okrasné tropické ryby, obojživelníci, plazi, ptáci – všechny druhy kromě drůbeže, hlodavci a králíci domácí), která doprovázejí své majitele nebo fyzickou osobu, která během přesunu za tato zvířata zodpovídá jménem majitele, a která nemají být prodána nebo postoupena jinému majiteli.


Za neobchodní dovoz jsou tedy považovány pouze případy, kdy jsou ptáci doprovázení svým majitelem či jinou fyzickou osobou. Tento dovoz ze třetích zemí (země mimo území Evropské unie) se řídí Rozhodnutím Komise 2007/25/ES, o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do EU. Majitel si tedy může přivézt nejvýše 5 ptáků a zásilka musí být doprovázena veterinárním osvědčením uveřejněným v tomto rozhodnutí Komise. Ptáci musí při dovozu splnit alespoň jednu z následujících podmínek:
buď,
pokud pocházejí z určitých třetích zemí uvedených na seznamu v rozhodnutí 79/542/EHS, mohou být umístěni po dobu 30 dní před odesláním v zařízení původu pod úředním dozorem
nebo
byli očkováni a přeočkováni proti influenze ptáků během uplynulých 6 měsíců a nejpozději 60 dnů před odesláním
nebo
byli alespoň 10 dnů před vývozem izolováni a podrobeni testům na zjištění antigenu či geonomu H5N1
nebo
po dovozu do EU musí být umístěni do schváleného karanténního zařízení, jestliže nesplňují ani jednu z výše uvedených podmínek.

Toto neplatí, jsou-li na území EU přesouváni ptáci doprovázení svými majiteli z Andory, Farských ostrovů, Grónska, Chorvatska, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina, Švýcarska a Vatikánského městského státu.

Pokud ptáci nejsou při dovozu doprovázeni svým majitelem či jinou fyzickou osobou, musí splňovat veterinární podmínky stanovené pro obchodování s živými zvířaty. V případě ptáků s výjimkou drůbeže se dovoz řídí rozhodnutím Komise 2005/760/ES, o některých ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků ve třetích zemích při dovozu ptáků chovaných v zajetí. Tímto právním předpisem je prakticky pozastaven dovoz živých ptáků a výrobků z nich do EU. Tento předpis je účinný do 30. června 2007.

Od 1. července 2007 bude nahrazen Nařízením Komise (ES) č. 318/2007 ze dne 23. března 2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do EU a jeho karanténní podmínky. Bude možné dovážet pouze ptáky odchované v zajetí, a to z určitých třetích zemí, ale pouze ze schválených chovných zařízení, která budou uvedena v seznamu chovných zařízení vypracovaném Evropskou komisí. Ptáci musí být označeni bezešvým uzavřeným kroužkem na noze nebo mikročipem a zásilka musí být doprovázena veterinárním osvědčením uveřejněným v Nařízení Komise (ES) č. 318/2007. Ze stanoviště hraniční kontroly budou ptáci přepraveni přímo do schváleného karanténního zařízení nebo střediska, kde budou podrobeni karanténě trvající nejméně 30 dní. Dovozci nebo jejich zástupci poskytnou pohraniční veterinární stanici písemné osvědčení, že ptáci budou přijati ke karanténě, a to v úředním jazyce členského státu vstupu a podepsané osobou odpovědnou za karanténní zařízení nebo středisko.

Co potřebuje chovatel, který chce dovézt papouška (či papoušky) koupené v zájmovém chovu od chovatele v některé z členských zemí EU (většinou jde o Holandsko, Belgii či Německo)? Jde pouze o ptáky nepodléhající registraci CITES (skup. B), případně mutace papoušků a nekomerční dovoz. Ptáci nejsou určeni pro další prodej, ale pro zájmový chov dovozce.

I zde platí, že za neobchodní přesun ptáků se počítá s maximálně pěti ptáky.

 Při obchodování s ptáky v rámci zemí EU – musí být splněny podmínky vyhlášky 382/2003 Sb., v platném znění – tzn., ptáci musí být doprovázeni veterinárním osvědčením.

Pokud se týče neobchodních účelů, tzn. přesunů ptáků v zájmových chovech, postupuje se dle nařízení (ES) č.998/2003, kde nebyly stanoveny žádné podmínky pro tyto přesuny. Upozorňuji, že zvířaty v zájmovém chovu se rozumějí ptáci, kteří jsou doprovázeni majiteli nebo fyzickou osobou, jež za tato zvířata během přesunu jménem majitele odpovídá, a která nemají být prodána ani předána jinému majiteli. V případě, že se jedná o ptáky v počtu nad 5 kusů, EU na ně pohlíží tak, jako by se jednalo o účely obchodní – tzn., musí být splněny podmínky vyhlášky 382/2003 Sb.
Samozřejmě i pro přesuny ptáků v zájmových chovech doporučujeme si nechat ptáky před přesunem klinicky prohlédnout, chovatelům se tak nestane , že by si převezli ptáky, kteří jsou nemocní, a hrozilo by poté, že si nakazí svůj vlastní chov. Dále je nutné brát v potaz i nákazovou situaci dané země a v rámci těchto nákaz přijatá opatření.

Při jakékoli pochybnosti je samozřejmě na místě kontaktovat místně příslušnou krajskou veterinární správu.